Ngọc Khang Agency phòng marketing thuê ngoài top banner
doanh nghiệp nào nên sử dụng phòng marketing thuê ngoài
Phòng Marketing thuê ngoài 01

Hơn 90% khách hàng tìm đến vì những vấn đề:

…………………………………..

  • Chưa hiểu rõ & tận dụng được lợi thế của các kênh social media
  • Chiến dịch quảng cáo luôn gặp sự cố từ tài khoản quảng cáo
  • Triển khai chiến dịch quảng cáo nhưng data không NET không CHẤT LƯỢNG, data ẢO quá nhiều?
  • Chi phí Marketing phải chi trả hàng tháng quá cao
  • Chiến lược Marketing không phù hợp, doanh thu không như kỳ vọng
thế mạnh của ngọc khang agency